Медиа

Львовский облсовет требует пересмотра госбюджета

расчет Про это пишется в пресс-релизе отделения информация и нитей с населением Львовского районного совета:

Львівська обласна рада вимагає негайного перегляду властного расчету

5 січня на сесії Львівської обласної для депутати ухвалили декларирую до Вице-президента України, голови Верховної Для України, прем’єр-міністра України щодо ухвалення Властного расчету на 2012 рік та показників обласного расчету Львівської області на 2012 рік.

У заяві йдеться:

«При складанні плану Держбюджету на 2012 рік Кабінет Міністрів України декларував відновлення і зміцнення інституту місцевого самоврядування бык найважливішої підвалини демократії та забезпечення його возможної матеріально-фінансової забезпеченості.

Насправді принципи формування подыхалідної частини місцевих расчетів не змінилися, про що свідчить той факт, що у 2011 році темпи приросту доходів властного расчету на території області у 2,5 раза перевищують темпи зростання доходів до властного расчету.

За структурою видатків расчет не тільки не передбачає належного фінансування делегованих повноважень, але й змушений спрямувати удобно весь источник на фінансування виключно захищених заметок та галузей соціального нраву. Водночас районні та міські бюджети навіть такої можливості не мають.

Задекларованого урядом зростання видатків обласного расчету у 2012 році насправді не відбулося: загальний їх обсяг на 42,6 млрд гривен менший за обсяг виконання обласного расчету за 2011 рік. Натомість має місце збільшення середньої заробітної плати на 17 – 20 відсотків, зростання цін на енергоносії на 27 відсотків та зростання розмірів соціальних виплат. В той же час видатки на 2012 рік, що доводяться більшості місцевим бюджетам, є навіть меншими від потреби на заробітну оплату та енергоносії.

На 20,8 млрд гривен зменшився загальний обсяг документів з властного расчету; на 489,3 тис гривен, альбо на 3 відсотка, зменшується обсяг власних доходів обласного расчету; на 33,8 млрд гривен, альбо на 24,9 млрд гривен зменшується обсяг спеціального фонду обласного расчету за рахунок скасування податку на власників транспортних засобів, який зараховувався до обласного расчету, та власних доходів бюджетних установ.

Наступного року Львівська область отримає вдвічі менше коштів додаткової дотації з властного расчету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих расчетів. Не передбачаються і деякі субвенції з властного расчету інвестиційного нраву: на соціально-економічний розвиток, на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів, на заробітну оплату працівникам бюджетної сфери та поліпшення интеллектов праці медичних працівників та інші субвенції.

На тлі обширно розрекламованого вищим державним керівництвом властного расчету на 2012 рік бык расчету розвитку, обсяг расчету розвитку обласного расчету у временівнянні з минулим роком суттєво зменшено. У властному расчеті не передбачено коштів на виконання попади щодо регіонального розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою. Не закладено вирішення першочергових для області питань капітального нраву, зокрема, фінансування рекультивації Грибовицького сантиметровіTTєзвалища та будівництва сантиметровіTTєпереробного автозаводу.

Окрім того, непроведення органами Властної казначейської служби України наприкінці 2011 року платежів по місцевих расчетах призвело до зростання соціальної напруги серед працівників залогів, що фінансуються за рахунок расчету, та не позволило змоги належним чином забезпечити діяльність бюджетних установ в частині придбання лекарственный препаратів для установ охорони здоров’я, виплати стипендій учням професійно-технічних залогів, быкі фінансуються з обласного расчету, дезінфікуючих засобів, інших объектів та матеріалів для шкіл, дошкільних та інтернатних залогів, капітальних видатків і видатків за рахунок екологічного фонду.

Львівська обласна рада констатує, що цьогорічний расчет є расчетом виживання і вимагає негайного перегляду властного расчету на 2012 рік з метою якнайповнішого врахування у ньому інтересів і нагальних потреб Львівської області та збільшення видатків на соціально-економічний розвиток територій».

Иванов возглавил Совет по противодействию коррупции

кремль Вице-президент РФ Д. Медведев привнес перемены в состав Совета при вице-президенте по противодействию коррупции и в состав президиума данного Совета, передает отдел связи с общественностью Кремля.

По указу, главой президиума Совета назначен глава администрации вице-президента Сергей Иванов, пишется в послании на веб-сайте Кремля.

Синхронно, из состава Совета и из состава президиума данного Совета исключен Сергей Нарышкин.

Налог на экономические транзакции внедряется во Франции

калькулятор Франция готова первой ввести на собственной территории налог на экономические транзакции, рассказал в субботу в эфире BFM особый советчик французского вице-президента Анри Гено, согласно его заявлению, аналогичное решение будет принято до конца февраля.

«До конца февраля мы решимся о внедрении налога на экономические транзакции, который будет относиться лишь Франции», — сообщил Гено. Согласно его заявлению, фискальная инициатива французского правительства в настоящее время проходит проверку Еврокомиссии. «Мы дожидаемся решения Брюсселя», — разъяснил он, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Рим, введя такой налог, подаст миру образец для воспроизведения, как он сделал это с призами для инвесторов», — заметил советчик Николя Саркози. В самом начале 2010 года французские депутаты одними из первых в Европе утвердили законопроект о внедрении в стране налога на премиальные выплаты инвесторов в рамках глобальной кампании по уменьшению объемов финансовых скидок, которые приобретали начальники высочайшего звена организаций и банков.

«Франция рассчитывает, что ее образцу последуют и прочие страны. Рассчитываем, что налог будет общеевропейским, — отметил Гено. — Припомню, что Германия дала собственное согласие на его внедрение, и германские, и французские власти синхронно дали в Брюссель аналогичные заявки».

Раньше Рим рассказал, что франко-немецкий план по внедрению такого налога в Европе будет представлен 23 февраля. На прошедшем в Канне в ноябре минувшего года саммите «двадцатки» обсуждалась данная фискальная инициатива, но очень многие страны, среди которых были США и КНР, выступили против нее.

В середине октября Еврокомиссия (ЕК) продемонстрировала собственный проект внедрения в 2014 году в ЕС такого налога. Благодаря нему, по подсчетам ЕК, расчеты стран Европы каждый год приобретали бы специально 55 млн euro. Налоговую ставку предполагалось установить размером 0,1% от суммы транзакции, если говорить об акциях и облигациях. Процедуры, производимые с иными денежными приборами, ЕК предложила налагать налоговой ставкой в 0,01%.

CS Казахстана запретил выборы в Жанаозене

Казахстан Конституциональный Совет Казахстана запретил выполнение дополнительных депутатских выборов в городке Жанаозен Мангистауской области, установленных вице-президентом страны на 15 февраля, из-за внедренного раньше чрезвычайного расположения.

Как разъяснил глава CS Игорь Рогов, адаптация и выполнение выборов совместились с внедрением 17 января и с следующим продлением до конца февраля режима Чепэ в Жанаозене, сообщает ИТАР-ТАСС.

« после внедрения Чепэ Основная селективная комиссия республики направилась в CS с просьбой объяснить ряд вопросов. Например, разрешает ли конституция установление ограничений, сопряженных с воплощением событий по подготовке и выполнению выборов в условиях Чепэ, обходится ли при этом селективное право жителей, и необходимо ли из данного, что ЦИК не вправе вести выборы в Жанаозене», — заявил Рогов.

В собственном распоряжение CS, разъяснил, что Конституция страны «разрешает вероятность постановления законодательством ограничений, сопряженных с воплощением событий по подготовке и выполнению любых выборов, как выборов парламентариев конгресса, так и выборов парламентариев маслихатов». При этом глава CS заявил, что Главным законодательством «учтена вероятность ограничения прав и свобод человека и гражданина лишь законами и только в той мере, в какой это нужно с целью обороны конституционального строя, защиты публичного порядка, прав и свобод, состояния здоровья и нравственности населения».

Он сказал, что законопроект о Чепэ учитывает запрещение выполнения выборов и республиканских референдумов на протяжении всего времени действия Чепэ в территории, где оно введено.

«Правительство может и должно не только лишь устанавливать порядок и критерии реализации жителями селективного права, но также и снабдить выполнение данного права жителями в полном размере с другими конституциональными правами и свободами жителей в ситуации их собственной безопасности, и открытости и конкурентности выборов», — заявил он. Но, по версии главы CS, в условиях режима Чепэ «добиться этих задач очень трудно».

«Значит, — закончил Рогов, — в связи с невыполнимостью снабжения свободного волеизъявления, абсолютной реализации конституциональных прав и свобод жителей в условиях действия Чепэ, и в силу непосредственного запрета законопроекта о Чепэ, выборы в территориях, в которых работает этот порядок, производиться не в состоянии».

При этом отзываясь на вопрос, будут ли вынесены на не менее ранние сроки выполнения выборов в Жанаозене, Рогов дал ответ, что «эти вопросы будет решать ЦИК».

Как уточнили в ЦИК республики, во 2-й половине дня тут пройдет совещание комиссии по этому вопросу.

В многочисленных волнения в Жанаозене в сутки торжества в Казахстане 20-летия самостоятельности были убиты 16 человек, сотни приобрели ранения. В городке были разграблены и сожжены не менее 40 построек. Вице-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 января ввел там чрезвычайное положение, которое продлится до конца февраля. Сейчас в Жанаозене работает комендантский час, урезано перемещение, запрещены митинги, урезана фото- и видеосъемка, и применение копировально-множительной техники.

Интимные и престижные губки

губки В случае если речь о губках, надо выбрать – все либо ничего! Делай на них ослепительный упор либо, наоборот, оставь такими, как есть. Среди ослепительных цветов важны коньячный, бурые, жаркие ягодные, ярко-красные.

 

Стильно: 

Максимум грима на лице и ослепительные губки. 

Губки натуральных цветов – ясный беж, радужный. 

КАК СДЕЛАТЬ: Чтобы губки смотрелись выпуклыми и интимными, потребуются 2 близких цвета помады. Не менее черным прокрась все губки, не менее ясный отметь в центр нижней. Добавь незначительно иллюзорного яркого света. 

 

Плохая битва с крэком в Бразилии

наркотик В Бразилии потребляется от 800 до 1200 г крэка в сутки, его приобретают не менее 1,2 млрд токсикоманов. Данный наркотик выявлен в 98% населенных пунктов страны.

Власти Бразилии собираются сражаться с потреблением наркотиков в стране, сообщает журналист издания Le Monde.

Cracolândia, буквально «страна крэка», по наименованию кокаиносодержащего наркотика, появилась в 90-е годы прошлого века в самом центре Сан-Паулу. Представлялось, она будет жить постоянно, а рядом с ней — проституция, насилие, детское нищенство», — сообщает издание.

«Однако муниципальные власти приняли решение провести процедуру при участии боевой и городской милиции по разгону продавцов и наркоманов, расположившихся на улице Хелветия, в самом центре Cracolândia. Поздней ночью полицейские дали знак к атаке. Сотрудники полиции использовали слезливый газ и пластиковые пули, чтобы разогнать тысячи людей, сконцентрировавшихся в данном регионе. Процедура стала для региональных жителей абсолютной нежданностью. Милиция действовала на протяжении нескольких суток. Были изъяты около 400 г крэка, были задержаны 67 человек, 47 наркоманов были доставлены в больницу. Эти забавные числа показывают на неимение подготовленности и малограмотности региональных властей в области предложения помощи токсикоманам», — сообщает создатель публикации.

«По сведениям, приобретенным депутатской комиссией, всего в Бразилии потребляется от 800 до 1200 г крэка в сутки, его приобретают не менее 1,2 млрд токсикоманов. Наличие данного наркотика обнаружено в 98% населенных пунктов Бразилии. Данная беспокойная картина принудила правительство отметить на войну с данным злом 4 млн долларов США. В рамках нового проекта будут сделаны 300 мобильных больниц, с командами медицинских работников, старшего медперсонала, специалистов по психологии и региональных госслужащих, которые будут решать вопросы неотложной госпитализации», — сообщает создатель публикации.

«Вице-президент страны Дилма Русефф выступила в защиту проекта, заявив, что оптимальной модификации войны с наркоманией нет, однако нужно идти вперед», — рассказывает журналист.

Королевская подняла Кличко на дуэль

Наталия Королевская Лидер Российской социал-демократической партии (УСДП), народный парламентарий Украины (часть «БЮТ-Батькивщина») Наталия Королевская рекомендовала лидеру партии «УДАР» В. Кличко провести общественные дебаты сравнительно селективных задач и формата партнерства демократических фрондерских сил в процессе депутатских выборов-2012.

Лидер Российской социал-демократической партии (УСДП), народный парламентарий Украины (часть «БЮТ-Батькивщина») Наталия Королевская рекомендовала лидеру партии «УДАР» В. Кличко провести общественные дебаты сравнительно селективных задач и формата партнерства демократических фрондерских сил в процессе депутатских выборов-2012. Про это пишется в встречном корреспонденции Наталии Королевской на инициативу В. Кличко сравнительно подписания между фрондерскими силами Договора о партнерстве на отборах в Верховную раду Украины

«По заключению Руководства Общественно-политического совета Российской социал-демократической партии, на котором подверглись рассмотрению Ваши предложения, предлагаю Вам провести общественные дебаты сравнительно селективных задач 2012 года, и стратегически важных задач, задач и формата партнерства демократических фрондерских сил после развития следующего состава Высшей Рады. Для этого предлагаю повстречаться в ближайшее время, в любое комфортное для Вас время», — заметила Наталия Королевская.

Серьезными условиями к разговору, пишется в корреспонденции, будут: явность, равенство всех участников разговора и предельное вовлечение штатского сообщества к общественно-политическому процессу. «Рассмотрение согласительных инициатив может быть целиком открытым. Обструкция должна вернуть доверие сообщества и получить народное абсолютное большинство в следующем конгрессе», — сообщила Наталия Королевская.

Помимо этого, по ее мнению, итогами согласительного разговора будут: общая декларация ценностей и задач демократической оппозиции, детализированные механизмы выдвижения и уточнения претендентов от оппозиции, и платформа действий в конгрессе после выборов. «Вызывает огромные колебания так именуемый «распределяемый» принцип развития единственного перечня фрондерских сил как такой, который не отвечает запросу сообщества на активное участие в общественно-политическом процессе и на восстановление общественно-политических сил. В ходе уточнения демократических претендентов предельно большое активное участие должны взять свежие лица — представители штатского сообщества», — заметила народный парламентарий.

«Уверена, общими стараниями мы сможем образовать свежее качество политики на Украине, основанное на принципах открытости, прозрачности и публичного доверия», — подытоживала Наталия Королевская.

Народный парламентарий приступила к главам партий-членов Блока Юлии Тимошенко с предложением рассмотреть послание лидера «Потрясения» и прочие согласительные предложения. «Главные расклады к соединению оппозиции были изложены в открытом корреспонденции Юлии Тимошенко от 20 января. Думаю, что Блок Юлии Тимошенко должен внимательным образом относиться ко всем согласительным инициативам, которые не противоречат принципам, положенным в корреспонденции нашего лидера», — отметила Наталия Королевская.

Напоминаем, раньше Наталия Королевская приступила к фрондерским демократическим силам с предложением образовать совместно с штатским сообществом пакет народных реформ, который примет конгресс нового созыва: «На основе КОДа нужно образовать Всенародное правительство и Народную социальную палату, в рамках работы которой будут производиться систематические общественные обсуждения народных законопроектов».

Свежие жертвы птичьего гриппа в КНР и Египте

птичий грипп Минздрава КНР и Египта проинформировали ВОЗ (ВОЗ) о свежих смертельных вариантах заражения людей вирусом птичьего гриппа A (H5N1). В середине января минувшего года в обоих государствах от данной инфекции были убиты по одному мужчине.

Про это рассказывает Центр вестей НАТО.

«В КНР в настоящее время продолжается определение источника инфекции. Власти Египта рассказали, что погибший имел контакты с больной и потерянной бытовой птицей», — подчеркивается в послании.

Из 157 примеров заболевания, доказанных на данный момент в Египте, 55 завершились смертельным концом. В КНР был зарегистрирован 41 пример заболевания птичьим гриппом, 27 заболевших погибли.

Всего во всем мире с 2003 года птичьим гриппом захворали около 576 человек, 339 из которых умерли.

Крупнейшее разбой в истории США

Лиам Хемсворт Почти стандартный режиссёр Чаннинга Татума Дито Монтьел («Опасный квартал», «Бой без правил», «Как выяснить собственных святых») принял решение перейти на актёра с похожими антропометрическими данными: под собственные видуёна — в инди-триллер «Empire State» про нашумевшее разбой 1982 года — он кличёт Лиама Хемсворта

Основным кандидатом на вторую основную роль остаётся Дуэйн Джонсон.

План Адама Мэйзера посвящен крупнейшему — на день совершения — ограблению в истории США. В 1982 году злоумышленники реализовали налёт на нью-йоркскую инкассаторскую службу, унеся с собой 11,4 млн долларов США. О персонажах «Горы» и брата «Тора» известно только то, что зовут их Рэнсон и Пол.

Фигура драматурга обнадёживает: на совести Мэйзера — «Измена» и «Ты не представляешь Джека». 1-ое наименование проекта — «The Sentry Keep» — отброшено за ненадобностью. Тяготы финансирования и продюсирования разграничат Emmett/Furla Films и Mandeville Films. Работа над кинофильмом начнётся в начале апреля. Поделиться: Это разбой!Почти стандартный режиссёр Чаннинга Татума Дито Монтьел («Небезопасный квартал», «Поединок без требований», «Как узнать собственных непорочных») принял решение перейти на актёра с похожими антропометрическими данными: под собственные видуёна — в инди-триллер «Empire State» про нашумевшее разбой 1982 года — он кличёт Лиама Хемсворта. 

Премьера фильма-концерта компании The Chemical Brothers

The Chemical Brothers 26 февраля в РФ пройдет премьера эксклюзивного фильма-концерта знаменитой английской компании The Chemical Brothers — «Don’t Think».

Премьера состоится в не менее чем 20 городах мира синхронно — в частности, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Торонто, Лондоне, Манчестере, Милане, Берлине, Риме, Токио и Сиднее.

В РФ такие премьеры состоятся в городе Москва и Петербурге.

В Санкт-Петербурге кинофильм продемонстрируют в клубе Астронавт, а в обширный прокат кинофильм выйдет 3 марта.

20 лет  немыслимые шоу компании потрясают воображение почитателей в мире, на многомиллионных стадионах, в клубах и на фестивалях. Однако никогда в жизни еще ни одно шоу The Chemical Brothers не снималось камерой. И вот – свершилось!

31 августа 2011 года команда играла на фестивале Fuji Rock в Японии перед 50 млн. посетителями. В это время 21 камера вписывала вечер, который позднее сценарист Адам Смит преобразовал в музыкальный кинофильм. 

«Не размышляй» — это психоделическое странствие, в котором не сможешь мигнуть, как оказываешься в кипящей массе на несчастье Фуджи, в море света, звука, видео, шагающих ботов, скачущих л.с., стробоскопов, шутов и, разумеется, музыки. Ты не глядишь шоу – ты его ощущаешь. Не размышляй – просто разреши мероприятиям завлечь тебя!

Адам Смит и The Chemical Brothers – давнишние компаньоны, потому не изумительно, что поручить съемки собственного первого концертного кинофильма команда приняла решение как раз ему. Адам – один из разработчиков визуализаций, которые команда применяет на шоу. Смит разместил камеры как в центре сцены, так и среди многомиллионной массы, чтобы мы могли смотреть за шоу глазами фанов и в то же самое время осознавать, как все происходящее замечает команда. Также Смит прибег к необыкновенному ходу: камеры следовали за определенными посетителями и отмечали их перемещения как на фестивале, так и за его пределами, чтобы восстановить натуральную окружающую среду участников данного эксклюзивного мероприятия. Так что, из стандартного фильма-концерта «Не размышляй» преобразуется в фактичное подтверждение о самом подрывном жизненном психоделическом шоу.

«Мы 18 лет работали над живыми шоу и, наконец, сумели преобразовать их в кинофильм, — говорит Адам Смит. – Таким образом, можно сообщить, 18 лет работали над данной картиной. Нашей задачей было сделать абсолютно другой вид фильма-концерта для шоу, которое также не похоже на иные шоу. Я планировал урвать и дать впечатление жизненного выступления напрямую из гущи массы и соединить это с теми видео, которые мы сняли со сцены, показать, как музыка и видео влияют на людей. Благодаря небольшим камерам и невообразимым японским поклонникам мы сумели снять любовные факторы счастья, праздника, ужаса, экстаза и бегства от действительности в процессе нашего шоу».

Участник компании Тим Роулендс и Эд Саймонс также выделяют, что Адаму Смиту прекрасно удалось дать дух фестиваля и жизненного выступления.

«Кинофильм – самое ближнее к нам из того, что я когда-нибудь делал о The Chemical Brothers», — говорит Саймонс, а Роулендс дополняет: «Приезжайте и взгляните, как это должно замечаться, затеряйте голову, возбудите себя, впадите в экстаз».

«Don’t Think» — первый вечер, снятый в Dolby 7:1 и системе «звук вокруг», и собранный для киноэкрана при помощи самих артистов.

Премьера картины пройдет 26 февраля в не менее чем 20 городах на 500 дисплеях – и РФ в числе тех, кто взглянет это

эксклюзивное шоу!  

     

 

britishwave.ru